Mūsu skola

Rīgas 3. mūzikas skola darbojas kopš 1959. gada. Tās dibinātājs ir Rīgas dome un tā darbojas Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā. ( Vairāk informācijas par departamentu

http://www.iksd.riga.lv )  Skola izvietota arhitekta O. Bāra projektētā skaistā četrstāvu ēkā Maskavas ielā 166, kas būvēta no 1904. - 1905. gadam  kā  Bērnu darbmīlestības nams, par ko liecina skolā atrastie vēsturiskie dokumenti.
Rīgas 3. Mūzikas skola
Skola nodrošina zināšanu līmeni, kāds nepieciešams lai varētu turpināt mācības mūzikas vidusskolā. Par to liecina virkne mūsdienu mūziķu un mūzikas pedagogu, kuri mūzikas izglītību sākuši tieši mūsu skolā. Mūzikas izglītība kā mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā. Tā bija ir un būs nepieciešama, lai padarītu dzīvi krāsaināku, paplašinātu mūsu redzesloku un bagātinātu garīgo pasauli.

 


Palielināt karti