Izglītības programmas

Pašlaik skolā apm. 270 audzēkņiem ir iespēja apgūt

13 licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas

Klavierspēle                 

                            klavierskolotaaji_18_01

Stīgu instrumentu spēle        

                                         -  Vijoles spēle 

                                                      -  Čella spēle                                                                         

                                                      -  Ģitāras spēle

                                                    stiigu_nodala_19

Pūšaminstrumentu spēle  

                               - Flautas spēle
                               - Klarnetes spēle
                               - Saksofona spēle

                              - Trompetes spēle          pusamo_instr_nodala
                              - Trombona spēle
                              -  Mežraga spēle
                              - Tubas spēle

Sitaminstumentu spēle

              sitamie_instrumenti_19

Kora klase                                    

                                         kora_klase_19