Izglītības programmas

Pašlaik skolā apm. 270 audzēkņiem ir iespēja apgūt

13 licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas

Klavierspēle                  

klavierskolotaaji_18_01

Stīgu instrumentu spēle         -   Vijoles spēle 
                                                            -   Čella spēle                                                                         

                                                            -  Ģitāras spēle

 

                                                                 stiigu_nodala_19

Pūšaminstrumentu spēle       - Flautas spēle
                                                            - Klarnetes spēle
                                                            - Saksofona spēle
                                                          - Trompetes spēle          pusamo_instr_nodala
                                                          - Trombona spēle
                                                          -  Mežraga spēle
                                                          -  Tubas spēle

Sitaminstumentu spēle

sitamie_instrumenti_19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                              Kora klase                                     kora_klase_19