Klavierspēle

Klaviernodaļu, kas salīdzinoši ir vislielākā, vada skolotāja Inguna Baštika. Mācību telpas apgādātas ar kvalitatīviem flīģeļiem.

Iepriekš nodaļā pedagoģisko darbu veikuši Ada Volfmane – Osis†, Ella Orkova†, Maruta Zvirgzdiņa†, Normunds Urga†, Vanda Kravčenoka†, Lija Mežule†, Daila Vatvare, Biruta Ozoliņa (Kipļuka), Anna Mušinska, Tatjana Lauberte, Svetlana Tkačenko, Jeļena Skudņeva, Normunds un Antra Vīksnes, Irina Gaidukova (Sinaņijeva), Andris Mežgailis†, Ieva Mežgaile, Viesturs Mežgailis, Ēriks Grīns,  Edgars Raginskis, Vizma Sedleniece, Daniela Markarjana

Audzēkņi regulāri piedalās starptautiskos un vietējos konkursos, gūstot atzīstamus rezultātus. Nodaļas organizēts skolā notiek J.S.Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls.

Pedagogu klases vakaros-koncertos tiek dota iespēja visiem audzēkņiem parādīt savas spējas vecākiem un draugiem. Nodaļas koncertos piedalās centīgākie audzēkņi, bet skolas atklātajos koncertos paši izcilākie no visas skolas.

Šobrīd klavierspēli māca pieredzes bagāti pedagogi :

Inguna Bastika

Inguna Baštika

klavierspēles nodaļas vadītāja, koncertmeistare

Rudolfs_Vanks

Rūdolfs Vanks

klavierspēles skolotājs

Aiva Lībiete

Aiva Lībiete

klavierspēles skolotāja, koncertmeistare

 

Brigita Doriņa

Brigita Doriņa

klavierspēles skolotāja

Ludmilla Naprijenko

LudmillaNaprijenko

klavierspēles skolotāja

Nataša  Hozjainova

Nataša Hozjainova

klavierspēles skolotāja

 

J.Karpovics

Jānis Karpovičs

Klavierspēles skolotajs

Ina Radzēviča

Ina Radzēviča

klavierspēles skolotāja

Tatjana Borovska

Tatjana Borovska

klavierspēles skolotāja

Inga_Almane

Inga Almane

klavierspēles skolotāja

 

 

Ludmila_Trifonova

Ludmila Trifonova

klavierspēles skolotāja, koncertmeistare

Jana_karabelnikova_01

Jana Karabeļņikova

Klavierspēles  skolotāja

Enita Šminiņa

klavierspēles skolotāja

Natālija Biļalova

klavierspēles skolotāja