Kora klase

1982. gadā, pieņemot piedāvājumu kļūt par Rīgas 3. mūzikas skolas direktoru, Kārlis Beinerts atvēra koŗa klasi.

Tā no 8 dziedātājiem pirmajā darbības gadā ir izveidojies koris VARAVĪKSNE, kuŗā tagad dzied apmēram 30 dziedātāju vecumā no 9 līdz 18 gadiem.

Koŗa nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 16.30 līdz 18.00.

Audzēkņiem tiek dota iespēja mācīties dziedāt un lasīt notis, pa vienam un ansamblī, vēlāk - korī. Visiem audzēkņiem vēl papildus jāmācās mūzikas teorija,

klavierspēle un diriģēšana.

Kārlis Beinerts

Kārlis Beinerts
kora klases skolotājs

Agris Puķe

Agris Puķe
kora klases skolotājs

Aija Veismane

Aija Veismane

kora klases skolotāja

gerda_grike

Gerda Griķe

kora klases skolotāja

Kora klasē par pedagogiem strādājuši Vita Kļava(Ķirse)†, Mihails Kravčenoks†, Kristīne Zadovska, Agita Ramata (Meri),

Kristīne Skudra, Zane Zilberte u.c.