Stīgu instrumentu spēle

 

Rīgas 3. mūzikas skolas stīgu instrumentu nodaļas vēsture aizsākusies 1959. gadā, kad skolas dibinātāja direktore Irma Zīle, pati būdama vijolniece, veidoja stīgu instrumentu nodaļas kodolu. Vēlāk vijoles spēles apguvei piepulcējušās arī iespējas apgūt čella, kontrabasa un kopš 2007. gada arī ģitāras spēli.
Patlaban audzēkņi mācās vijoles, čella un klasiskās ģitāras spēli. Apmācām bērnus no 5 gadu vecuma,
sagatavojam tālākām mācībām mūzikas vidusskolā. Mācām pēc profesionāli izstrādātām programmām, taču pieeja katram bērnam ir individuāla, pieļaujot radošas izmaiņas jebkurā mācību jautājumā. Atbalstām un palīdzam sagatavot katru radošu ideju no bērnu vai vecāku puses, ja ir vēlme muzicēt pasākumos ārpus mūzikas skolas vai veidot dažāda sastāva muzicēšanas vienības.
Nodaļā strādājuši pedagogi Irma Zīle†, Arvīds Zvagulis†, Ida Lifšica, Mirjama Zivcone, Larisa Bihovceva, Sergejs Osokins, Valērija Ļisina, Tatjana Kravcova† (ilggadīga nodaļas vadītāja),
Tamāra Mileiko, Sparis Ruško, Biruta Vaivode, Dace Jauģiete, Juris Strautnieks, Leons Ābele, Guntars Baumanis, Marta Sudraba,Lija Sudraba,  Semjons Kozba, Daniels Mamļins, Anatolijs Markarjans, Sandra Štrausa, Ingrīda Pintis, Zaiga Oše, Daniela Igaune, Aiga Taala, Vija Studente, Melizanda Berga, Andris Baumanis†. Daudzi no mūsu skolotājiem pedagoģisko darbu veiksmīgi apvieno ar regulāru koncertdarbību LN operā vai kādā no profesionālajiem orķestriem.
Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem, kuri ar labiem rezultātiem piedalījušies dažādos konkursos, festivālos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām,(Mārcis Kuplais, Pēteris Sokolovskis, Olafs Štāls, Alise Juška u.c.)  Tāpat arī ar audzēkņiem, kas nav profesionāli mūziķi, bet kuriem mācības mūsu skolā bijušas kā atspēriens tālākai radošai darbībai jebkurā citā specialitātē vai dzīves jomā.

 

 

Gunta Jankovska

 Gunta Jankovska

 izglītības programmas

"Vijoles spēle" vadītāja

 

Vineta Denafa

           Vineta Denafa

      vijoles spēles skolotāja

Kristīne Bergmane

Kristīne Bergmane

vijoles spēles skolotāja

 

http://faili.deem.lv/6/pedagogufoto/Mara_Lagzdina.jpg

        

          Arta Tarasova

     čella spēles skolotāja

 

http://faili.deem.lv/6/pedagogufoto/Andrejs_Zilskis.jpg

             Andrejs Žiļskis

      ģitāras spēles skolotājs