Administrācija

 

Kārlis_Beinerts

Kārlis Beinerts

Direktors, Kora klases skolotājs

 

Dace Neimane

Direktora vietniece izglītības jomā,
Mūzikas teorijas programmas vadītāja un skolotāja

 

Māra Ruņģe 

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā