Par mums

Rīgas 3. mūzikas skola darbojas kopš 1959. gada, tās dibinātājs ir Rīgas dome. Skola darbojas Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā. Vairāk informācijas par departamentu http://www.iksd.riga.lv

Skola atrodas arhitekta O. Bāra projektētā skaistā četrstāvu ēkā Latgales ielā 166, kura būvēta no 1904. - 1905. gadam kā Bērnu darbmīlestības  nams, kā to apliecina skolā atrastie vēsturiskie dokumenti.

Skola nodrošina zināšanu līmeni, kāds nepieciešams, lai varētu turpināt mācības mūzikas vidusskolā, daudzi mūsdienu mūziķi un mūzikas pedagogi mūzikas izglītību ir sākuši tieši mūsu skolā. 

Mūzikas izglītība kā mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā. Tā bija, ir un būs nepieciešama, lai padarītu dzīvi krāsaināku, paplašinātu mūsu redzesloku, un bagātinātu garīgo pasauli. 

Pašlaik skolā apm. 270 audzēkņiem ir iespēja apgūt 12 licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas:

  • Klavierspēle 
  • Stīgu instrumentu spēle: vijoles spēle, čella spēle, ģitāras spēle
  • Pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle
  • Sitaminstumentu spēle           
  • Kora klase

Mērķi, vīzija, uzdevums

Misija - sniegt laikmeta prasībām atbilstošu mūzikas pamatizglītību, veidot kultūrizglītības telpu.

Vīzija - augstvērtīga profesionālās ievirzes izglītība, kas ceļ personības intelektuālo attīstību.

Uzdevums - nodrošināt un pilnveidot izglītības kvalitāti.  Apgūstot zināšanas un iemaņas, dot iespēju ikvienam audzēknim piedzīvot muzikālu un māksliniecisku pārdzīvojumu, kas veidotu mūzikas baudīšanas prieku.