12. aprīlī Līvānu Mūzikas un mākslas skolā noritēja XV Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. Apsveicam Artjomu Ivanovu ar lielisko sniegumu un iegūto 1. vietu A grupā! Paldies skolotājai Ingunai Baštikai.
Apsveicam Sofiju Taivāni ar iegūto 3. vietu VIII Starptautiskajā Arvīda Žilinska Jauno pianistu konkursā  27. martā Jēkabpilī! Paldies skolotājai Aivai Lībietei!
15. martā Lietuvā, Marijampoles Mākslas skolā jaunie pianisti tikās 6. starptautiskajā konkursā "Konsonansas – Disonansas", kurā mūsu skolas audzēknis Georgijs Maķis (skol. Nataša Hozjainova)  ieguva Grand Prix! Ļoti lepojamies!

Saldus Mūzikas skolā 14. februārī notika jauno pianistu konkurss "Etīžu putenis 2024", kurā, gūstot augstus sasniegumus, piedalījās mūsu klavierspēles audzēkņi. 

Sveicam – 2. vieta Marks Dotsenko, skol. Ludmila Naprijenko; 3. vieta Artjoms Ivanovs, skol. Inguna Baštika; 3. vieta Ričards Lisovskis, skol. Aiva Lībiete.


29. un 30. janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta – fināls.

Priecājamies par audzēkņu nopelniem! 2. vieta Undīne Vīksna, 3. flautas spēles klase, skolotāja Guna Paula-Rudāne un koncertmeistare Inguna Baštika; atzinība Roberts Gavars, 6. trompetes spēles klase, skolotājs Ēriks Berzinskis un koncertmeistars Kalvis Jordāns, atzinība Agate Feldmane skolotāja Guna Paula-Rudāne un koncertmeistare Inguna Baštika.

24. janvārī Augusta Dombrovska mūzikas skolā norisinājās 7. Mazais Augusta Dombrovska konkurss stīgu instrumentu spēlē, kurā veiksmīgi piedalījās mūsu skolas audzēkņi Olivers Štrauss, iegūstot 1. vietu, un Marta Tarasova, iegūstot 2. vietu savā grupā.

Sveicam audzēkņus un pateicamies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Latvijas klavieru skolotāju asociāciju, 2023. gada 9. decembrī rīkoja VI Starptautisko pianistu konkursu zēniem – programmas Klavierspēle audzēkņiem, kurā mūsu skolas 9. klases audzēknis Georgijs Maķis, parādot spožu sniegumu, ieguva 1. vietu!

Sveicam un paldies skolotājai Natašai Hozjainovai par ieguldīto darbu!

 


2022/23. gada IZLAIDUMS

Paldies visiem skolotājiem par darbu un ieguldījumu katrā no saviem audzēkņiem... Paldies par pacietību un neatlaidību, veidojot un izkopjot katra jaunā mūziķa muzikālo gaumi,  padarot bagātāku un daudzpusīgāku viņa iekšējo kultūru un skatījumu uz pasauli...

Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss 2023. 

14. aprīlī Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola 

savās telpās jau divpadsmito reizi pulcēja

jaunos pianistus no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. 

                Konkurss tiek rīkots katru gadu ar mērķi atklāt un atbalstīt  jaunos pianistus, 

pilnveidot uzstāšanās prasmi un pieredzi, kā

arī popularizēt  komponista Jēkaba Graubiņa mūziku. 

                 Šogad konkursā dalību pieteikuši 40 audzēkņi no 24 Latvijas mūzikas skolām un vidusskolām: no Alūksnes, Amatas novada, Ādažiem, Balviem, Birzgales, Dagdas, Daugavpils, Gulbenes, Ilūkstes, Jēkabpils, Jūrmalas, Kārsavas, Kalētiem, Lielvārdes novada, Līvāniem, Madonas, Preiļiem, Rīgas, Tukuma un Valmieras.


Sveicam mūsu skolas jauno pianisti Evu Čerņekovu un 

sk. Natašu Hozjainovu ar veiksmīgu dalību konkursā!TALANTS LATVIJAI   2023

11. Martā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē norisinājās Rīgas Latviešu biedrības un Latvijas Bērnu fonda organizēta Latvijas mūzikas skolu konkursa “Talants Latvijai” I kārta, kurā piedalījās arī Rīgas 3. mūzikas skolas audzēkņi.
Šis konkurss norisinās jau kopš 1991. gada ar mērķi veicināt mūzikas skolu attīstību un atpazīstamību, jauno atlantu izaugsmi un pilnveidošanos.
Paldies skolotājiem, koncertmeistariem un audzēkņiem par ieguldīto darbu un sagatavoto koncertprogrammu.
Sveicam ar izvirzīšanu koncerta II kārtai :
2. čella spēles klases audzēkni Oliveru Štrausu - ped. Arta Tarasova;
3. klavierspēles klases audzēkni Evu Čerņekovu - ped. Nataša Hozjainova;
4. klavierspēles klases audzēkni Artjomu Ivanovu - ped. Inguna Baštika.

  


Vēlam veiksmi un radošu uzstāšanos konkursa II kārtā.

 
Valsts konkurss “Stīgu instrumentu spēle” III kārta, 

profesionālās ievirzes izglītībā2023. gada 27. un 28. februārī Augusta Dombrovska Mūzikas skolā norisinājās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, alta, čella, kontrabasa spēle” audzēkņu Valsts konkursa III kārta jeb fināls. Šogad tajā piedalījās ap 230 audzēkņu no 43 mūzikas izglītības iestādēm. Konkursu varēja vērot ikviens interesents.
Konkursa mērķis ir attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības sistēmā – mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus un apzināt tālākās attīstības vajadzības un iespējas, sekmējot mācību procesa radošumu un konkurētspēju.
Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar Rīgas 3. mūzikas skolas 1. vijoles klases audzēknes Martas Tarasovas panākumiem un iegūtu III vietu konkursa finālā. Tāpat  "Paldies" par ieguldīto darbu un audzēkņu sagatavošanu konkursam skolotājai Guntai Jankovskai un koncertmeistaram Jānim Karpovičam. 


Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas skolu festivāls “Ziemassvētku zvaigznes”

Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas skolu festivāls “Ziemassvētku zvaigznes” decembrī notiek Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, kurā piedalās Rīgas mūzikas un mākslas skolu audzēkņi, gan eksponējot savus darbus izstādē, kas apskatāma pils telpās, gan uzstājoties koncertā, ko interesenti var vērot tiešsaistē.

Jau no 14. decembra Kultūras pils “Ziemeļblāzma” izstāžu zālēs apskatāma festivāla izstāde, kurai savus darbus veidojuši jaunie mākslinieki no Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, kā arī Bolderājas mūzikas un mākslas skolas.

Savukārt no 21. decembra skaties koncertu, kurā uzstājas topošie mūziķi no Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, Bolderājas mūzikas un mākslas skolas, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas, Juglas mūzikas skolas, Rīgas 3. mūzikas skolas, Augusta Dombrovska mūzikas skolas un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies


Lai kultūras nozares cilvēkiem izteiktu atzinību par kvalitatīvu darbu un radošu ieguldījumu, 10. maijā svinīgā ceremonijā Mazajā ģildē tika pasniegta Rīgas pašvaldības gada balva “Baltais zvirbulis”.


Nominācijā “Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu” tika godināta Rīgas 3. mūzikas skolas pedagoģe Ina Radzēviča, kura saņēma balvu par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu mūzikas pedagoģijas jomā.

Ina Radzēviča strādā mūsu skolas kolektīvā jau no pašiem mūzikas skolas pirmsākumiem, un šo daudzo gadu garumā izaudzinājusi neskaitāmus mazos pianistus, ieguldot milzīgu darbu un pacietību katrā mazajā audzēknī, bagātinot un veidojot viņa iekšējo emocionālo pasauli un  pasaules uztveri. 

Mīļš paldies viņai par ieguldīto milzīgo darbu un vēlam veiksmi vēl daudzos turpmākajos gados...