Rīgas  3. mūzikas skola
Skola muzikāliem bērniem, kas nepieciešama, lai padarītu dzīvi krāsaināku un skanīgāku
 

Domājot par mūsu ukraiņu draugiem.
 "У молитві схиляюсь…" 
Paldies, Nora Anna Geidmane, par izjusto dziedājumu!
Sirsnīgi sveicam un lepojamies


Lai kultūras nozares cilvēkiem izteiktu atzinību par kvalitatīvu darbu un radošu ieguldījumu, 10. maijā svinīgā ceremonijā Mazajā ģildē tika pasniegta Rīgas pašvaldības gada balva “Baltais zvirbulis”.


Nominācijā “Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu” tika godināta Rīgas 3. mūzikas skolas pedagoģe Ina Radzēviča, kura saņēma balvu par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu mūzikas pedagoģijas jomā.

Ina Radzēviča strādā mūsu skolas kolektīvā jau no pašiem mūzikas skolas pirmsākumiem, un šo daudzo gadu garumā izaudzinājusi neskaitāmus mazos pianistus, ieguldot milzīgu darbu un pacietību katrā mazajā audzēknī, bagātinot un veidojot viņa iekšējo emocionālo pasauli un  pasaules uztveri. 

Mīļš paldies viņai par ieguldīto milzīgo darbu un vēlam veiksmi vēl daudzos turpmākajos gados...

2021/22. gada IZLAIDUMS

31. maijā Rīgas 3. mūzikas skolu  absolvēja 39 jaunie mūziķi. Lai viņiem krāsainas un skanīgas turpmākās gaitas...Paldies visiem skolotājiem par darbu un ieguldījumu katrā no saviem audzēkņiem... Paldies par pacietību un neatlaidību, veidojot un izkopjot katra jaunā mūziķa muzikālo gaumi, un padarot bagātāku un daudzpusīgāku viņa iekšējo kultūru un skatījumu uz pasauli...

Rauls Adrians Giričs konkursa finālā 15. maijā atskaņoja J. S. Baha invenciju B-Dur un A.Kalniņa - "Himna Manai Dzimtajai Zemei"  no svītas "Saulains Ziedoņa rīts", kas skaitās savdabīgs, ļoti sarežģīts skaņdarbs (gan muzikālajā, gan tehniskajā ziņā) latviešu klaviermūzikā. Raula veiksmīgā, pārliecinošā Alfr.Kalniņa skaņdarba interpretācija nodrošināja jaunajam pianistam  laureāta  titulu un profesionāļu atzinību.
 

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA
2022/23. mācību gadam

Rīgas 3. mūzikas skolā,
Maskavas ielā 166
                        
                   2022. gada  5.septembrī plkst. 16.00                         
                                                          
                                                                                                
                                        DOKUMENTU PIEŅEMŠANA                          sākot no 2022. gada 15. augusta
                   TELEFONS INFORMĀCIJAI                          67241713, 67241655

                                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                                        IESNIEGUMS AUDZĒKŅA UZŅEMŠANAI