Iesniegumi  Atrodami šeit                                                           Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

                                             Ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumi skolēniem

                                                                  sīkdatņu izmantošanas politika

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts [email protected])

pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai,

kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem

Departamentā vai tā padotības iestādēs