XI  A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas festivāls

                                           2020. gada  11. novembris


Sakarā ar Covid-19 epidēmijas šī brīža ierobežojumiem festivāli  tiek atlikti


XIII J.S. Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls

2020. gada 25. novembris

 .