XI  A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas festivāls  

                                                            2021. gada 24. novembrisXII J.S. Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls

2021. gada 10. novembris