Vecāku līdzfinanasējums

   Ar 2020 gada 1. jūniju līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām, kuru īstenošanai piešķirtas dotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta, vienam audzēknim ir eur 20,00 mēnesī.

   

Apmaksa par skolas instrumenta lietošanu tiek veikta, saņemot e-pastā rēķinu (šobrīd rēķins tiek sūtīts reizi trijos mēnešos).
Lūdzam pārliecināties, ka līgumā ar skolu norādīta precīza e-pasta adrese, lai varētu saņemt apmaksas rēķinus.