Vecāku līdzfinansējums  

Ar 2020 gada 1. jūniju līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām, kuru īstenošanai piešķirtas dotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta, vienam audzēknim ir 20,00 EUR mēnesī.

Apmaksa par skolas instrumenta lietošanu tiek veikta, izmantojot rēķinu, kas tiek nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi, šobrīd rēķins tiek sūtīts reizi trijos mēnešos. Lūdzam pārliecināties, ka līgumā ar skolu norādīta precīza e-pasta adrese.