Vecāku līdzfinanasējums

   Ar 2020 gada 1. jūniju līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām, kuru īstenošanai piešķirtas dotācijas no valsts vai pašvaldības budžeta, vienam audzēknim ir eur 20,00 mēnesī.

   Ar 2020. gada 1. jūniju instrumenta noma mācību procesa nodrošināšanai ir eur 5,00 mēnesī.

Skolas kods 21058
Luminor Bank AS, Latvijas fil.LV
SWIFT Kods NDEALV2X
Konts: LV72RIKO0021000916200Rīkojums par skolas mācību maksas līdzfinansējuma atlaidi
  lasīt vairāk 

Rīkojums par skolas mācību maksas līdzfinansējuma atlaidi interešu izglītībai

                                                                                                                                                      lasīt vairāk 

Paraugs maksājumam par skolas instrumenta lietošanu
atrodas šeit