Rīgas 3. mūzikas skola

XI  A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas
    festivāla nolikums

Festivālu rīko:                      Rīgas 3. mūzikas skola
Laiks un vieta:                      2021. gada 24. novembris 11. 00, Rīgas 3. mūzikas skola
                                                    Maskavas iela 166, Rīgā, LV – 1019
Festivāla mērķis                 Rosināt audzēkņu interesi par A. Vivaldi un citu baroka laika komponistu mūziku.
Festivālā piedalās:            2. - 8. klašu audzēkņi.

           

Festivāla programma:     Lielas formas A. Vivaldi vai cita baroka laika komponista skaņdarbs.
                                                   Festivālā laipni aicināti piedalīties arī stīgu instrumentu ansambļi.
                                                   Repertuāra izvēle pēc ansambļu sastāva un iespējām.

                                                           

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 2021. gada 17. novembris.

Pieteikuma paraugs:

Nr.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Klase, specialitāte

Pedagoga vārds, uzvārds

 Koncertmeistara

   vārds,uzvārds

        Programma

Kopējā

hronometrāža

Pieteikumus sūtīt uz e pastu:         [email protected]

Dalības maksa:   € 10,- (Ansambļiem tā ir kopējā dalības maksa) jāiemaksā ar pārskaitījumu skolas norēķinu kontā 

līdz 2021. gada 24. novembrim.                                                                                                                               

Maksājuma uzdevumā precīzi jānorāda:

skolas kods 21058, 

dalībnieka vārds, uzvārds

„XI A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas  festivāls”                                   

Skolas rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV–1050
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90011524360
Saņēmējs: IKSD Rīgas 3. mūzikas skola;Skolas kods 21058
Maskavas ielā 166, Rīga LV-1019
Luminor Bank AS, Latvijas fil.LV
SWIFT Kods NDEALV2X
Konts: LV72RIKO0021000916200