XIII  J.S. Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls


NOLIKUMS

Festivālu rīko:                      Rīgas 3. mūzikas skola
Laiks un vieta:                      2022. gada 23. novembris pulksten 12.00
                                                    Rīgas 3. mūzikas skola

                                                    Maskavas iela 166, Rīgā, LV – 1019

                                                     
Festivāla mērķis                  Rosināt audzēkņu interesi par baroka laika komponistu mūziku
Festivālā piedalās               2. – 8. klašu audzēkņi

           

Festivāla programma:      

Audzēkņiem jāatskaņo viens J. S. Baha skaņdarbs un viens baroka laika komponista skaņdarbs.   

Aicinām piedalīties arī klavieru ansambļus.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš:  2022. gada 16. novembris

Pieteikuma paraugs:

Nr.

Dalībnieka (u)

vārds, uzvārds

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

             Programma

Kopējā

hronometrāža
Pieteikumus sūtīt uz e pastu:         [email protected]

Dalības maksa:                      €  10,- iemaksājama ar pārskaitījumu skolas norēķinu kontā līdz 2022. gada
                                                        22. novembrim,

maksājuma uzdevumā obligāti norādot:

skolas kodu 21058, 

dalībnieka vārdu, uzvārdu un

„ J. S. Baha XIII baroka laika klaviermūzikas festivāls”.

Skolas rekvizīti:

Rīgas valstpilsētas pašvaldība

reģistrācijas Nr. LV 90011524360

Saņēmējs:

IKSD Rīgas 3. mūzikas skola;

Skolas kods 21058

Luminor Bank AS, Latvijas fil.LV

SWIFT Kods NDEALV2X

Konts: LV72RIKO0021000916200